Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu a na  analytické účely využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Ochrana osobných údajov e-shopu www.janavi.sk
 1. Jana Vitkovičová-JANAVI, Kalininova 668/17, 06601 Humenné, IČO:45 539 910, DIČ: 1082854014, číslo živnostenského registra 720-170021 je prevádzkovateľom e-shopu www.janavi.sk (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 ods.2 a 3 zákona č.351/2011 Z.z. o eletronických komunikáciach, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - ODHLÁSIŤ - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-malová adresa bude na tento účel spracovávaná maximálne po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané predávajúcim teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby Eshop-rychlo.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Doručovacia služba Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
  • Spracovateľ účtovníctva, Bc. Anna Lukáčová, Zubné 12

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Informácie a prístup k osobným údajom, ich opravy a vymazanie podľa oddielu 2 a 3 GDPR kupujúci môže kontaktovať predávajucého na e-mailovej adrese: info@janavi.sk .

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.janavi.sk , používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistiky týkajúcej sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke
    • základné funkčnosti webových stránok

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  • Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 GDPR, ktorá je dostupná v dolnej časti webovej stránky. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webovej stránky, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalším spracovateľomi: Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa GDPR porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s GDPR
  • podať sťažnosť na:                                                                                                                                                                                                                                                  Úrad pre ochranu osobných údajov SR

                                               Hraničná 12

                                               820M07 Bratislava 27

                                               e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

                                               telefón: +421/2/32313220  


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV